ניהול נכסים


ניהול נכסים

לקוחותינו נהנים ממעטפת שירותים הכוללת, בין היתר:

בדיקת הנכס ובחינת חלופות לייעודו ולהגדלת זכויות הבניה

השכרת הנכס כיחידה אחת או כיחידות נפרדות, גביית דמי שכירות ומתן שירותים לשוכרים

תקשורת עם הרשויות המוניציפליות והלאומיות

כל אלה מעניקים ללקוחותינו נכס המניב תשואה גבוהה ויציבה, תוך שמירת ערכו והשבחתו במידת האפשר, ראש שקט ושירות מקצועי ואמין. מטרתו של בעל הנכס הנה כמובן, שהנכס שבבעלותו יהיה מושכר לשוכר האופטימאלי, ויניב תשואה מקסימלית לאורך זמן, ובמקביל לדאוג לכך שההוצאות הנדרשות תהיינה נמוכות ויעילות ככל שניתן.

שלושת הגורמים המחייבים טיפול מקצועי:

בעל הנכס – לעתים מדובר בשותפים או יורשים, אשר אינם מעוניינים להשקיע מזמנם וממרצם. לעתים מדובר בתושבי חוץ או בבעלי נכסים עסוקים, אשר זמנם אינו מאפשר להם לנהל את הנכס בעצמם. כך גם לגבי גוף כלשהו המחזיק בנכסי נדל"ן לצורך השקעה ואינו מעוניין לתת מענה בעצמו לצרכי ניהול הנכסים.

השוכר – האתגר הוא מציאת שוכר מתאים, אשר יענה על הדרישות המתאימות, יספק את הביטחונות המתאימים, יחתום על חוזה שכירות המבטיח את זכויות הבעלים, ויקיים את התחייבויות שבחוזה. לאחר שנמצא השוכר, יש לתקשר עמו גם בתקופת השכירות: לקבוע אילו מתלונותיו של השוכר מוצדקות ואילו לא, לוודא שהשוכר משתמש בדירה כראוי ושומר עליה. במידה שהשוכר מפר את החוזה יש להתריע בפניו ובמידת הצורך לנקוט באמצעים המשפטיים הרלבנטיים.

הנכס – ככל שהנכס מורכב יותר כך גדל הצורך בטיפול מקצועי מיומן וממוקד, למשל: נכס שלא מצליחים להשכירו, נכס שאינו מפונה בתום תקופת השכירות, פלישות, דיירים מוגנים ועוד.

בנוסף, יש לשאוף להשגת התשואה המקסימאלית אותה ניתן לקבל מהנכס. אחת לתקופה יש לבחון את כדאיות השבחת הנכס ושיפוצו, עלות השיפוץ וקביעת רמת ההשקעה ביחס לתמורה שתתקבל. כך למשל יש לבחון האם ניתן לנצל או להוסיף זכויות בניה בנכס, האם הייעוד שנעשה בנכס הינו המיצוי המקסימאלי שלו או שמא ניתן לשנות את ייעודו ולהגדיל את התשואה. הטיפול מול הרשויות הרלבנטיות – עירייה, חברת חשמל, דו"חות למס הכנסה, כל אלו מחייבים גישה מקצועית ומנוסה.

הפער בין טיפול אגבי וחובבני של בעלי הנכס, לבין טיפול מקצועי ומיומן של מנהל נכס מקצועי, עשוי להיות בן עשרות אחוזים, ולהכריע בשאלה אם מדובר בהשקעה רווחית ומשתלמת או בהשקעה כושלת.