דופלקס


1850000 ש
1850000 ש
1850000 ש

ירושלים בגילה רח' המחנכתקרא עוד


גילה

רח' המחנכת

דופלקס 5חדרים,2 מרפסות שמש,אחד כמרפסת סוכה

112 מ"ר,מעלית ,חניה